Garantie

Op alle nieuwe fietsen is de standaard fabrieksgarantie van toepassing, hierover kunt u bij ons in de winkel geïnformeerd worden of u kunt terecht op de website van het betreffende merk. Voor garantie op onderdelen, accessoires en reparatie gelden diverse garantiebepalingen, vraag ernaar in de winkel. Voor gebruikte fietsen hanteren wij artikel 13 van de algemene voorwaarden van de BOVAG fietsbedrijven.

Artikel 13 – Garantie op tweewielers

1. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 12.

2. Op gebruikte tweewielers verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden BOVAG Garantie, conform de van tijd tot tijd door BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond vastgestelde voorwaarden. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte fiets BOVAG Garantie indien het aankoopbedrag van de gebruikte tweewieler € 250,- of meer bedraagt. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte scooter, snorfiets of bromfiets BOVAG Garantie, indien het aankoopbedrag tenminste 1/2 is van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de tweewieler. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte motorfiets BOVAG Garantie, indien het aankoopbedrag tenminste 35% is van de oorspronkelijke cataloguswaarde en minimaal € 3000,- bedraagt. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer BOVAG Garantie verstrekt. Niet onder de garantie vallen defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).

 

NB: In sommige gevallen kan er afgezien worden van enige garantie / service, in dat geval staat dit benoemd op de aankoopfactuur.